Stowarzyszenie Misjonarzy Świeckich


           
Na świecie jest wielu katolików, którzy jako osoby świeckie dzielą się Dobrą Nowiną z tymi którzy jej nie znają. Ludzie ci nie wyruszają na misje z transportem dóbr materialnych jakie potrafimy wyprodukować, nie przekazują innym uniwersyteckiej wiedzy ale naukę o Bogu Trójjedynym. Dobro jakie misjonarze zanoszą do ludów i plemion jest najwyższym dobrem jakim człowiek może podzielić się z drugim. Ewangelia bowiem każdego człowieka wyzwala nie niosąc z sobą elementu zniewolenia.

Dla ułatwienia poznania duchowości misyjnej osób świeckich do formacji i podczas urlopu lub potrzebnej rekonwalescencji stowarzyszenie rozpoczęło budowę domu "formacyjnego".
W galerii można na bieżąco śledzić postępy budowy.