Stowarzyszenie Misjonarzy Świeckich

Akt jubileuszowy 19.listopada.2016

Nowenna Narodowa

Encyklika QUAS PRIMAS

chrystoskrol-2 (20 kB)

Intronizacja
Jezus Chrystus Król Narodu Polskiego i Wszystkich Narodów

flaga-inkulturacja (13 kB)

 


Ofiarowanie Obrazu

Pani i Królowo Polski
Pani i Królowo Polski przyjmij dar naszych serc, mysli i postanowień. Świadomi swoich ułomności, ograniczeń i skłonności naszej natury do zła, pragniemy najpierw Ciebie Piękna Pani przeprosić za każde niegodne nasze zachowanie względem Ciebie i względem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Zechciej spojrzeć na nas swoim miłosiernym wzrokiem.
Jako Twoi niewolnicy, oddani Tobie całkowicie do dyspozycji, prosimy pokornie, przyjmij, do swojego domu na Jasnej Górze, ten obraz przedstawiający Twojego Syna.
Jest to dar Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami.
Pragniemy naszym było przedstawić Jego, Tobie, jako naszego Króla.
Maryjo tylko Tobie – Niepokalanej – godzi się nałożyć Mu koronę.
Z wielką pokorą, nadzieją i wiarą prosimy Cię: przychyli się do naszej prośby.
To jest pragnieniem naszych serc, naszych myśli i naszych sumień, Twoich dzieci w Polsce i na wszystkich kontynentach.
Wiemy, że Twój Syn zawsze był i jest Królem całego wszechświata i poprzez ten gest nie dodajemy Mu wielkości, bo jako ludzie, niczym nie jesteśmy w stanie tego dokonać.
Ale świadomi Twojej obecności i opieki jaką darzysz nasz kraj, ufamy, że w prośbie tej, skierowanej do Ciebie, odczytujemy we właściwy sposób pragnienie Twego Syna względem nas i naszego narodu.
Zawsze byłaś nam nadzieją.
Pomóż nam i dziś, rozproszonym, ale wiernym Tobie Maryjo i Twojemu Synowi, naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi.

Jasna Góra 14.VIII.2011 rok św. Maksymiliana Kolbe w roku beatyfikacji Jana Pawła II
Dzień ofiarowania berła i pierścienia Jezusowi Chrystusowi Królowi Narodu Polskiego. Jasna Góra święto Chrystusa Króla 2011.

Panie Jezu, w dzień Twojego święta Chrystusa Króla, ofiarujemy Tobie pierścień, jako dar naszych ludzkich, polskich serc. Ośmielamy się przynieść Tobie ten dar  jako Królowi, bo wiemy, że gdy pewni Twojej władzy królewskiej mędrcy czasów, pokonując niejedną przeszkodę, dotarli do groty w której się narodziłeś, by oddać Tobie pokłon jako, Człowiekowi i Bogu i Królowi, nie wzgardziłeś królewskim darem w stajence betlejemskiej. Była też tam Twoja Mama, opiekun św. Józef i Aniołowie.

Jesteśmy pewni Twojej i Ich obecności także i teraz w tym miejscu.

Poprzez ten gest ofiarowania Tobie tego daru, również i my uwielbiamy w Tobie godność Króla, Boga i Człowieka i tym samym podporządkowujemy się całkowicie pod Twoje panowanie. Panie Jezu Chryste Królu, nasze gesty są tylko gestami na miarę naszych ludzkich możliwości i umysłu, ale wiemy, że Twoje słowa i czyny są najdoskonalsze i wieczne. Prosimy Ciebie spraw by Twoja Światłość o której mówiłeś z Nikodemem, stała się światłem przewodnim w prawach, ustawach i sądach w naszym codziennym, rodzinnym społecznym i narodowym życiu i postępowaniu.

Powiedziałeś: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Zwracamy się więc do Ciebie mówiąc: przyjdź Królestwo Twoje  podporządkowujemy się Twojemu panowaniu w Twoim królestwie na ziemi jak i w niebie, chcemy święcić Imię Twoje  Króla, tak na ziemi jak i w niebie, chcemy wypełniać wolę Twoją  jako Króla na ziemi tak, jak ją wypełniają dziś w niebie.

Powiedziałeś: Zawsze będę z wami po wszystkie dni aż po skończenie świata. Jesteś w Eucharystii żywy substancjonalnie rzeczywiście obecny. Jezu Chryste  Królu, chcemy zdobywać chleb powszedni według Twoich ustaw i praw i według Twojej woli. Chcemy podlegać całkowicie pod Twoje panowanie jako, Króla bo wierzymy, że tylko wtedy, wyrzekamy się panowania nad nami szatana i jego ustaw, sądów, w jego królestwie. Twoje propozycje miłości względem nas zachwycają nas ale i onieśmielają i uświadamiają nam naszą niewdzięczność.

Łaskawym okiem spojrzyj na nasze ludzkie życie. Oczyść nasze serca z pychy, głupoty, zarozumiałości zazdrości i innego wszelkiego brudu.

Panie Jezu Królu powiedziałeś, Beze mnie nic uczynić nie możecie; Twoje propozycje miłości względem nas uświadamiają nam, jak wielką miłością nas kochasz, ale i jak wielka i nieustanna wojna toczy się pomiędzy Twoim Królestwem a królestwem szatana o nas. Dziękujemy Tobie za kolejny wysiłek miłości Twojej względem nas, poprzez propozycję jaką przekazałeś dla nas, przez Rozalię Celakównę. Wierzymy Twoim słowom uznajemy Ciebie za swojego Króla i Pana. Ześlij Ducha Twego. Panuj jako jedyny Przywódca  Król, w naszym Narodzie, w naszych umysłach, woli i sercach tak, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Króluj nam Chryste.Opis obrazu

Obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski ofiarowany Najświętszej Maryi Panie Królowej Polski na Jasnej Górze 14 sierpnia 2011 roku.
Obraz ten jest darem Polaków w Polsce i poza jej granicami dla NMP Królowej Polski na Jasnej Górze. Przyniesiony wspólnie przez Polaków i przedstawicieli Polonii z USA do miejsca gdzie od wieków Polscy Królowie składali hołd Maryi Matce Królowej Króla.
Przed przyjazdem z Obrazem podczas specjalnie zamówionych 50 Mszy Świętych przed Obrazem NMP na Jasnej Górze wynagradzano za grzechy narodu polskiego i rządzących.
Ofiarowanie Jej tego Obrazu - było również poprzedzone gorącą osobistą prośbą wielu ludzi , aby Ona jako Królowa Narodu Polskiego i wszystkich Polaków sama nałożyła koronę swojemu Synowi. Wierzyliśmy, ofiarowując Jej ten obraz, że jeżeli Ona przyjmie ten dar, to Jako Matka Jezusa, sama obejmie dowództwo przeprowadzenia Intronizacji swojego Syna na Króla Narodu którego sama jest Królową.
Obraz ten jest owocem wieloletnich modlitw i działań zaangażowanych w proces Intronizacji katolików w Polsce i poza jej granicami.(1)
Jest Obrazem historycznej obecności Narodu Polskiego w życiu i rozwoju Kościoła (2)
Jednocześnie Obrazem odczytanej przez nas opaczności Nieba nad naszym narodem.(3)
Znakami tego są symbole na obrazie:(1) korona, berło i pierścień; (2)promienie Miłosierdzia; (3)klamra z M – Maryja Królowa Polski pomiędzy Alfa – Omega, flaga w berle.
Wymiary Obrazu są wymiarami Ikony NMP na Jasnej Górze. Twarz Pana Jezusa jest Wizerunkiem Oblicza z Całunu Turyńskiego otrzymana po oczyszczeniu z ran.
Obraz ten został namalowany w Polsce w Jabłonicy Polskiej przez artystę katolika Grzegorza Tomkowicza, męża i ojca czworga dzieci. Wykonanie Obrazu i ramę sfinansowali Polacy z województw Małopolski, Podkarpackie i Śląska. Koronę złotą sfinansowała Polonia z Chicago, tam też została ona wykonana. Złote berło ufundowała Polonia z Chicago i ze Stanów NJ i NY, wykonane również w Chicago. Ze złota i srebra pierścień wykonany w Krakowie, sfinansowany wspólnie przez Polaków z Polski wraz z Polonią z Kanady - Stan Ontario i z Kalifornii z USA.
Podczas malowania obrazu, zbioru złota, pieniędzy czy srebra, nikt nie kierował się jakimkolwiek interesem własnym, na żadnym z ofiarodawców nie wywierano jakiejkolwiek presji. Tworzeniu tego Obrazu towarzyszyła ogólna radość i zaszczyt uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
Podczas ofiarowania Obrazu Najświętszej Marii Panny 14 sierpnia 2011 Roku, pomimo zamieszania wokół tematu Intronizacji, nam towarzyszył spokój i swoboda poruszania sie po domu Matki na Jasnej Górze. Pomimo niechęci i wrogości niektórych Ojców Paulinów byliśmy jakby “nietykalni”. Stojąc z tym Obrazem przed Obrazem NMP swobodnie przez tubę, odczytaliśmy skierowane do Niej prośby od Polaków i Polonii z USA, uczestniczyliśmy w Apelu i całą uroczystość Wniebowzięcia NMP towarzyszyliśmy Obrazowi w różnych miejscach na Jasnej Górze. W każdym miejscu wokół Niego gromadzili się ludzie. Obraz był świadkiem Apelu 15 sierpnia prowadzonym prze Wojsko Polskie. Reakcja Żołnierzy na Obraz była wzruszająca. Był to dla nas piękny czas. Według mojego doswiadczenia wiary w Osobowego Boga i obecności Jego Matki w naszym życiu, wierze, że Obraz został przez NMP – Królową Polski przyjęty. Duchowe doświadczenia nabyte w tym czasie, nie da się przelać na papier ale po nich, z całą odpowiedzialnością stwierdzam, ( co już Księdzu Biskupowi powiedziałam), smutne są świątynie bez tego Obrazu i nade wszystkim biedni ludzie bez przyjętej z wiarą misji, którą On z sobą niesie.
Jest to niezwykły wizerunek Jezusa Chrystusa. Jego obecność na Jasnej Górze od samego początku wywoływała skrajne zachowanie się Ojców Paulinów.
Jest to bez wątpienia dowód na szczególność tego Obrazu. Już na samym początku dowiedzieliśmy się, że dokonał wiele dobra ( jest to zarejestrowane na taśmie towarzyszącej listowi). Proszę się nie bać pokazać ten Obraz Kościołowi.
Jezus Chrystus Król Polski to prawda która już nigdy nie zostanie zniszczona w sercach Polaków, ponieważ sama Miłość tego chce. Królowanie Jezusa Chrystusa na ziemi, które Kościół poprzez Encyklikę Quas Primas światu wyjaśnił, Jezus przekazał do zapoczątkowania poprzez Rozalie Celakówne Narodowi Polskiemu. Dlatego jest to zadanie przed którym żaden Polak, tym bardziej chrześcijanin nie powinien sie uchylać. Obraz ten łączy pragnienia tego posłannictwa Polaków w Polsce i za jej granicami.

Księże Biskupie tak już zupełnie na koniec
Żadna narodowość, ludy czy plemiona nie starają się czy w swoich krajach czy poza granicami mieć Jezusa Chrystusa Królem Narodu. Skąd jest to w Polakach? którzy tak intensywnie bezinteresownie domagają sie tego na całym Świecie dla Polski? Skąd by to było, gdyby to nie pochodziło od Boga?Akt jubileuszowy przygotowany na 19.listopada.2016

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

- W naszych sercach Króluj nam Chryste!

- W naszych rodzinach Króluj nam Chryste!

- W naszych parafiach Króluj nam Chryste!

- W naszych szkołach i uczelniach Króluj nam Chryste!

- W środkach społecznej komunikacji Króluj nam Chryste!

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku Króluj nam Chryste!

- W naszych miastach i wioskach Króluj nam Chryste!

- W całym Narodzie i Państwie Polskim Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­ Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

* * *

 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


A więc głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego Władania.

Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci dla Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień, wynikających z władzy, jaką On sprawuje, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości.

Ojciec Święty Pius XII

Encyklika Summi pontificatus, 1939 r.Słowa wypowiadane i przyjęte przez Członków Stowarzyszenia Inkulturacja

Ja , Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. J.13, 15-16.
Adoracja
Oddawaj cześć Bogu w duchu i prawdzie.
Z Ojcem rozmawiaj słowami, które Jezus cię nauczył. Proś Go aby wyprawił robotników na swoje żniwo i aby wszyscy ludzie na świcie przyjęli ciało Chrystusa jako najważniejszy dla nich pokarm. Błagaj Go o odpuszczenie twoich win i o łaskę przebaczenia z serca twoim dłużnikom.

Bojażń Boża
Nie proś Boga o znak.
To co otrzymałeś masz z nieba. Jezus jest zawsze przy tobie, dzięki Eucharystii jest w tobie, poprzez wypowiadane przez ciebie słowa prawdy jest przez ciebie. Duch Święty wszystkiego cię nauczy i o wszystkim przypomni.

Cel
Świętość

Dyspozycyjność
Zanim ofiarujesz dar swój przed ołtarzem pogódź się z bratem. Potem zostaw ojca, matkę, pole i idź na krańce świata głosić Ewangelię.

Erudycja
Z obfitości serca mówią usta. Myśl na sposób Boski a nie ludzki. Bogu zawsze mów TAK. Nie miej otępiałego umysłu - kto nie jest z Jezusem jest przeciwko Niemu. Uważaj na to jak i czego słuchasz. Nie przysięgaj, bo nic od ciebie nie zależy. Mowa twoja niech będzie tak, tak ; nie, nie. Wszystko, co nadto, od złego pochodzi. Na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

Formacja
Nieustanny rozwój osobowy poprzez: Eucharystię, Ewangelię i Ewangelizację.

Grzech
Brak wiary w Jezusa Chrystusa.
Jeżeli twoja ręka, noga, oko jest powodem do grzechu odetnij je lub je wyłup. Bo każdy ogniem będzie posolony. Tam gdzie wzmaga się nieprawość maleje miłość.

Hojność
Tylko hojnych dawców Bóg miłuje.
Błogosław więc tym którzy cię przeklinają, bliźniemu daruj cały dług, miłuj nieprzyjaciół, módl się za tych którzy cię prześladują. Przebaczaj zawsze z całego serca. Nie gniewaj się na nikogo i nikogo nie obrażaj. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Inkulturacja
Nie naginaj Słowa Bożego przez wzgląd na swoją tradycję. Nie uchylaj przykazań Bożych aby tradycję którą sobie przekazali zachować.

Jałmużna
Nie bądź obłudny i pełen nieprawości i nie rozgłaszaj gdy się dobrami dzielisz. Ty stawaj się jałmużną, ale niech twoja lewa ręka nie wie co czyni prawa.

Kościół
Skała; sól ziemi; światłość świata.

Lustracja
Nic nie rób aby zadowolić tłum. Nie ma nic zakrytego co by nie było wyjaśnione ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówią ci w ciemności powtarzaj na świetle, a co słyszysz na ucho rozgłaszaj na dachach.

Łaska
Otrzymałeś władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika i nic ci nie zaszkodzi.

Męstwo
Opowiadaj wszystko co Jezus ci uczynił i jak się nad tobą ulitował. Nie lękaj się, nie bądź człowiekiem małej wiary.

Niedowiarstwo
Wszędzie głoś Ewangelię, jeżeli cię gdzieś nie przyjmą, pokój twój do ciebie powróci a ty wychodząc stamtąd strzepnij proch z sandałów. Gdy będą cię prześladować uchodź do innego miasta. Nie miej z nimi nic wspólnego.

Odpowiedzialność
Nie bądź ślepym przewodnikiem i przed nikim nie zamykaj Królestwa Niebieskiego. Dbaj o każdego nawróconego poprzez twoje działanie, aby nie stał się bardziej winnym piekła niż ty sam.

Powołanie
Głoś wszędzie Ewangelię, jeśli cię gdzieś przyjmą zatrzymaj się tam. Słowem - serca ojców nakłoń ku dzieciom, nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, przygotuj Panu lud doskonały. Jesteś solą ziemi ale jeżeli sól smak swój utraci, nie nadaje się ani do ziemi ani do nawozu lecz precz się ją wyrzuca.

Rada
Nie samym chlebem żyje człowiek. Nigdy nie wystawiaj Boga na próbę. Nie kłaniaj się diabłu. Nie bierz na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Bądź przebiegły jak wąż a nieskazitelny jak gołąb. Nigdy nie zapieraj się Jezusa przed ludźmi, nigdy w Niego nie zwątp. Zawsze czuwaj, aby zastał cię gotowym i nie lękaj się, abyś wytrwał do końca. Zostaw grzebanie umarłych umarłym. Co byś chciał aby tobie ludzie czynili, ty im czyń.

Sprawiedliwość
Twoja sprawiedliwość musi być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Bądź doskonały jak Ojciec twój doskonały jest – On zsyła deszcz i słońce nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Władca tego świata został osądzony, przez światło które przyszło na świat. Kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Kto dopuszcza się nieprawości nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, aby nie potępiono jego uczynków.

Śmierć
Tracąc życie dla Jezusa zachowasz je bo Jezus zwyciężył śmierć. Miej się na baczności przed ludźmi ale się ich nie bój – duszy zabić nie mogą.

Troska
Nie bądź posępny i smutny i nie troszcz się zbytnio co będziesz jadł i pił. Troszcz się o rozwój Królestwa Bożego a wszystko inne będzie ci dodane. Dosyć ma dzień swojej biedy. Jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.

Umiejętność
Wszystko co robisz rób dla Jezusa na większą chwałę Ojca. Uzdrawiaj chorych, wskrzeszaj umarłych, oczyszczaj trędowatych, wypędzaj złe duchy. Wszystko wykonuj całym sercem i zanim inni o tym pomyślą, ale pamiętaj – jesteś sługą nieużytecznym, który robi to, co mu zlecono.

Wynagrodzenie
Wynagradzaj Bogu za to, że świat Go w Jezusie Chrystusie nie rozpoznaje i nie przyjmuje Jego Imienia i nie zachowuje Jego nauki i odrzuca Jego miłość.

Zło
Nie stawiaj oporu złu. Uderzy cię ktoś w lewy policzek, nadstaw prawy. Chce ktoś prawować się z toba i zabrać ci szatę, oddaj i płaszcz. Prosi cię ktoś, żebyś szedł tysiąc kroków, idź dwa tysiące.

Źródło
Jezus, On jest źródłem wody żywej. Ja jestem Drogą, Prawdą, Życiem. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę by on już zapłonął. Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy nie pozostawał w ciemności.

Życie
W życiu wypełniaj wolę Ojca. Rób wszystko cokolwiek Syn Maryi Matki ci powie.

Jestem do dyspozycji, aby wyjaśnić każdą sprawę dotyczącą Stowarzyszenia.
Życzę wszelkiego dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Panie Jezu Chryste nasz Królu

Tobie dopełniamy ślubów wierności, posłuszeństwa i całkowitego oddania.
Tobie Panie i królu nasz oddajemy cześć chwałe i uwielbienie.
Tylko drogą wyznaczoną przez Ciebie chcemy iść

Z Tobą jest prawda, którą przyjmujemy jako zasadę naszego postępowania
W tobie całe nasze życie.
Przygarnąłeś nas do swojego Królestwa w dniu w którym władca narodu naszego Mieszko I przyjął Twoje zwierzchnictwo. Chrzest polski - to również dzień zaistnienia Naszego narodu w historii świata.
Nasyciły nas dobra Twego domu, poznaliśmy cuda twej sprawiedliwości i miłości, byłeś nam potęgą, mocą, mądrością i bogactwem. A pomimo tego dopuściliśmy się zdrady względem Ciebie. Przygniatają nas nasze winy i jako grzesznicy przychodzimy do Ciebie Panie nasz i Królu. Na nowo po 1050- ciu latach, jak książe Mieszko ze swym dworem to my Naród Polski, prosimy i pragniemy oddać sie Tobie całkowicie jako Królowi i podporządkować się Twojej władzy. Wierzymy, że przebaczając nam nasze zdrady, wysłuchasz nas i nas przygarniesz.
Wszystko w czym jesteś napełniasz radością, błogosławieństwem i łaską.
Uwieńcz więc prosimy wszystkie lata naszego narodu swoimi dobrami, wiemy, że jak w nim za królujesz wszędzie wzbudzisz wszelaki urodzaj, sprawiedliwość i pokój.
Chcemy pełnić Twoją wolę w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.
Chcemy służyć Ci jako naród królewski i kapłański na chwałę twojego Ojca.
Jezu Chryste Królu – celu naszego istnienia, weź we władania nasz umysł, wolę i serce, niech zapanuje w nich mądrość i ład, pokój i przebaczenie, sprawiedliwość i dobroć.
Chcemy wielbić Cię w każdym czasie, opowiadać o Twojej miłości każdemu stworzeniu, być pełni miłosierdzia, sprawiedliwymi, czystego serca, pokuj czyniący, cierpliwi i radujący się ze znoszenia cierpienia dla Ciebie i twojego Królestwa. Wiemy jednak że nasze obietnice i przysięgi są niedotrzymywane, że nasze zdrady wobec Ciebie i Twojego prawa miłości względem Boga i bliźniego są ogromne. Panie nasz i Królu, serca mamy słabe i zdradliwe, wiara wątła i zmienna, usta Cie wielbią a serca nadal zimne i kamienne. Spojrzyj jednak na nas z miłością, tak jak patrzy na nas Twoja matka, która sama, pomimo wszystko, sama nas wybrała i jest jest naszą Królową Polski. Panie Jezu synu Maryi, bądź naszym Królem i prawodawcą. Niech twoje prawa obejmą wszystkie dziedziny życia, niech każde polskie serce bije w rytm Twojej miłości, oczy dostrzegają Twoje opatrzność, usta wychwalają Twoją dobroć a każde ręce pracują ku dobru Twojego królestwa. I Błogosław nam Królu gdy będziemy Tobie w świątyniach śpiewać :
My mamy Boga w Panno Święta usłyszałaś naszych wołań głos,
Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba to nasz los.
Błogosław słodka Pani . Błogosław wszelki stan.
My mamy Boga My poddani On naszym Królem On nasz Pan.
My mamy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców dziatek snach
My mamy Boga w książce w szkole,w godzinach wytchnień w pracy dniach
My mamy Boga w naszym kraju wśród starożytnych polskich strzech
W polskim języku i zwyczaju, dziś Boga wielbi Chrobry, Lech
My mamy Boga w każdej chwili, i dziś i jutro, w szczęściu w łzach
Czy nam się pociech niebo schyli, czy w gruzach legnie szczęścia gmach
My mamy Boga Jego prawo, jest zawsze naszych czynów tchem
Byśmy umieli chętnie, żwawo, obierać dobro, gardzić złem.
Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan
My mamy Boga my poddani on naszym Królem on nasz Pan

Amen

 powrót do strony
głównej