Stowarzyszenie Misjonarzy Świeckich

Akt jubileuszowy 19.listopada.2016

Nowenna Narodowa

Encyklika QUAS PRIMAS

chrystoskrol-2 (20 kB)

Intronizacja
Jezus Chrystus Król Narodu Polskiego i Wszystkich Narodów


 


flaga-inkulturacja (13 kB)
 

Nowenna Narodowa.

 

Nowenna I

Nowenna II

Nowenna III

Nowenna IV

Nowenna V

Nowenna VI

Nowenna VII

Nowenna VIII

Nowenna IX

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.


Przebłagalna, nieustanna, nowenna do Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski, którego poprzez złe postępowanie i niewierność jego prawom, zdetronizowaliśmy w naszym osobistym życiu, w rodzinie, społeczeństwie, narodzie i państwie.


Bracia i siostry w Chrystusie, zróbmy rachunek sumienia prosząc pokornie Boga o przebaczenie z wiarą, że wysłucha naszych próśb i nadzieją, że Duch Święty przysposobi nasze serca, umysł i wolę, byśmy zrozumieli za jaką cenę zostaliśmy przez Jezusa Chrystusa odkupieni i sięgając po nieustanną pomoc i wstawiennictwo Maryji Matki Jezusa módlmy się wspólnie aby Ona Królowa Polski sama przygotowała tron swojemu synowi w naszym Narodzie.


Bracia i siostry w Chrystusie Panu, niech podczas modlitwy przed naszymi oczami stanie krzyż, ten który adorujemy w Wielki Piątek. Uroczyście wtedy do niego podchodzimy i całujemy rany Pana Jezusa naszego Odkupiciela. Koncentrujmy się na ranach przebitych rąk, przebitych nóg i przebitego boku. W myśli całując każdą z nich odmawiajmy modlitwę Ojcze Nasz... którą nauczył nas Pan Jezus, Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo... i uwielbiając Trójcę Świętą odmawiajmy Chwała Ojcu.... Na zakończenie jako wezwanie do Pana Jezusa powiedzmy Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen.


Każdego kolejnego dnia będziemy przepraszać Pana Boga za grzechy ludzi poszczególnych stanów, za brak odpowiedzi na talenty, które każdy z nas dostał, za brak wiary, nadzieji i miłości względem tego który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Za grzechy własne, cudze, zapomniane i za te które nie nazywamy grzechem a one nimi są.


Dzisiaj modlić się będziemy przepraszając i wynagradzając Bogu za niewierność tym słowom.


Nowenna I


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Pan Jezus zwrócił się do Apostołów:


Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Łk 22.46). 

 

Wypowiedział te słowa po niedługim czasie kiedy ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo, kiedy tym szczególnie wybranym i umiłowanym dał największą godność jaką człowiek może dostać na ziemi. Zasnęli w momencie kiedy ich prosił aby z Nim byli. To był czas kiedy byli w Ogrodzie Oliwnym. W naszym narodzie mieliśmy, mamy i będziemy mieli wspaniałych kapłanów, ale wśród 12 Apostołów był także Judasz. To jest jakby zapowiedź, że zawsze tacy się pojawią. Można powiedzieć że te słowa Ewangelii, które Pan Jezus mówił odnoszą się właśnie do nich. A Pan Jezus mówi:


Biada wam, uczeni w Piśmie, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. Biada wam bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa (Mt 23.13-15; Mt 23.25-27). 


Postawmy sobie przed oczami krzyż.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen


Nowenna II


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6.25-33).


Na ile ufasz Jezusowi? Podczas 24 godzin jakie Miłość dała ci w ciągu doby ile poświęcasz na budowanie Królestwa Bożego? Czytasz Ewangelię aby się móc później Nią dzielić? Czy modlisz się w rodzinie z dziećmi, bo to jest dobry czas do najlepszego wychowania ich dla Chrystusa Pana? Uczestniczysz w pełni świadomie w Eucharystii? Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, [pisze Paweł] co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi (Rz 14.17). Staraj się więc o to co słuszne w sprawie budowania pokoju i wzajemnego zbudowania. Ale pokój Jezusa Chrystusa to nie jest święty spokój! To jest pokój który wprowadza ogromny niepokój w królestwie szatana. Dlatego Jezus mówił: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. [i Pan Jezus dodaje] Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 10.34-39). Zróbmy rachunek sumienia. Jako zadość uczynienie podejmijmy dzisiaj jakąś obietnicę. Co ja teraz zrobię dla budowania Królestwa Jezusa Chrystusa w moim życiu, w moje rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie?


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. AmenNowenna III


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Jezus odpowiedział: ŤZaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3.5).


Na chrzcie otrzymujemy godność królewską, kapłańską i prorocką i jesteśmy współuczestnikami Jego królowania. Dla naszego Narodu ten czas nastąpił w 966 r. kiedy Mieszko I przyjął chrzest dając początek państwu polskiemu. To zobowiązuje do życia wiarą, to ona Wiara jest podstawą naszej egzystencji, mówił Jan Pawel II w Encyklice Fides et Ratio.

Ponieważ Bóg posłał Swojego Syna, aby świat przez Niego został Zbawiony, dlatego kto wierzy w Niego, nie ulega potępieniu, ale kto nie wierzy, już został potępiony, jak czytamy w Ewangelii Św. Jana, bo sąd polega na tym, że Światło przyszło na świat. Ludzie prawi, nie boją się tego światła, bo ich uczynki dokonywane są w prawdzie, ale ci którzy postepują źle, nie przyjmują tego Światła, jakim jest Jezus Chrystus Król, inni wręcz tego Światła nie nawidzą i z Nim walczą, ponieważ w tym świetle bardzo wyraźnie widać ich złe postępowanie. Każdy kto nie uznaje Jezusa Chrystusa Króla jako Prawodawcy i nie przyjmuje Jego Praw sam tworzy prawo - jest kłamcą.

Wynagradzajmy i prośmy o przebaczenie Boga Ojca za grzechy tych, którym zabrakło odpowiedzialności w sprawowaniu władzy, przepraszajmy Go za brak ich kompetencji i pychę co doprowadziło do destabilizacji moralnej naszego Narodu.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen


Nowenna IV


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła (Mt 5.27-30).


Nieczystość to kolejny nasz narodowy grzech o którym powiedział Pan Jezus Rozalii Celakównej. Nie jedno miasto w historii świata spłonęło przez ten grzech. Niektóre miasta gdzie mieszkańcy rozpustnie żyli dawno przestały istnieć.

W innym miejscu Pisma Św. czytamy : Rozpustnicy i pijacy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego... a więc zostało im piekło. Jak jest w piekle to wiemy, bo była tam wprowadzona przez Anioła Św. siostra Faustyna i pisze w Dzienniczku (Siostry Faustyna 741). Dziś byłam w przepaściach piekła, prowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje męk które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana; siódma męka jest straszna rozpocz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec męk. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów: każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, odchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest ...Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego, musieli mi być posłuszni. To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło.


Wynagradzajmy Bogu za wszystkie grzechy nieczystości, prośmy o nawrócenie dla zniewolonych tymi grzechami, by zrozumieli, że piekło to jedyne miejsce, gdzie Jezusa Króla nie spotkają.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen


Nowenna V


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni gross (Mt. 5,21-26). 


Jednym spośród trzech najbardziej raniących Serce Pana Jezusa grzechów narodu polskiego, na który wskazał Pan Jezus Rozalii Celakównej jest zabójstwo, w tym zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzieci zajmują szczególne miejsce w Królestwie Pana Jezusa. Pan Jezus mówi: Lepiej kamień młyński uwiązać sobie u szyi i wskoczyć do wody, niż skrzywdzić jedno z tych najmniejszych.

Najliczniejszymi męczennikami w naszym narodzie są dzisiaj dzieci, począwszy od tych nienarodzonych zabijanych jeszcze w łonie swoich matek, po te żyjące, na których eksperymentuje się różne prawa.

A Ty chrześcijaninie gdzie jesteś! ...odebrano Ci słuch, wzrok, wolę, umysł. serce? To kimże ty jesteś? Komu ty wierzysz, komu oddajesz cześć? Kto ciebie tak zniewolił? Ciebie przeznaczonego do bycia światłością świata i solą ziemi! Uważaj na to, co i czego słuchasz.

Panie Jezu Chryste Królu, przyjmij nasz rachunek sumienia, cieżkie nasze grzechy narodu zanurz w Miłości Miłosiernej, ulituj się nad nami i przebacz nam, wsłuchując się w naszą modlitwę.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen

Nowenna VI


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie (Mt. 5, 38-42).


Fundamentem Królestwa Jezusa Chrystusa Króla jest Miłość, bo On jest Miłością.

A Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje& (1Kor 13.4-8).


(1Kor 13.1-3) Gdyby nawet ktoś mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości by nie miał, 
stałby się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdyby też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżby góry przenosił. 
a miłości by nie miał, 
i gdyby rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, 
a ciało wystawił na spalenie,  
ale nie stał na tym fundamencie, jest niczym. Poszliśmy Panie za tym niczym. Wyznajemy więc z pokorą, że schodzimy z tego fundamentu. Ojczyzna nasza tak wiele zawdzięcza dobrym dłoniom Maryi Matki i Królowej Polski. Prośmy za jej wstawiennictwem i przykładem, aby Ewangelia Jej Syna była dla nas Drogą którą idziemy, Prawdą, którą przyjmujemy i świadczymy o Niej całym naszym życiem.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen

Nowenna VII


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach (Mt 7.15-20). 


Historia Pana Jezusa z Nazaretu jest znana od 2000 lat. Czy przez te 2 tys. lat nie udowodnił On światu, że Jest Drogą, Prawdą i Życiem? Kto potrafiłby wykazać, że choć jedno słowo, jedna jota w Ewangelii nie służy dobru człowieka? Miliardy kierujących się do Niego ludzi otrzymało i otrzymuje otuchę, siłę, zdrowie, miłość a Ty mógłbyś powiedzieć, że tak nie jest? Co byś Panu Jezusowi Królowi zarzucił?

Może to, co ten bogaty młodzieniec, który chciał Go naśladować, był dobrym człowiekiem, ale te wielkie dobra materialne, które posiadał zbyt mocno go trzymały.


Może to byś Mu zarzucił co bankierzy, kiedy wypędził ich ze świątyni, bo chcieli mieć tam swój biznes? Może to co Arcykapłani, gdy stwierdził, że jest Synem Bożym i Królem, a oni chcieli być ważniejsi. A może to co Piłat, gdy rozpoznał w Nim godność królewską, ale lepiej i bezpieczniej było mu umyć ręce i dać sobie z Prawdą spokój.

Staniesz twarzą w twarz z milionami, których leczy, dodaje sił, wlewa miłość do serca, karmi Swoim Ciałem, sprawia, że samotny nigdy nie jest sam, cierpiący przetrzymują największy ból, a umierajacy z łagodnością dotyka śmierci.

O którym władcy, albo o którym królu można to powiedzieć. Trzeba paść na kolana przed Panem panów i Królem królów i przepraszać za każdy czas, gdy daliśmy się zwieść faryzeuszom.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. AmenNowenna VIII


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały (Mt 7.1-6).


Jedynym sędzią sprawiedliwym jest Bóg, to On stworzył świat, i to On dał życie człowiekowi. Zesłał na ziemię Swojego Syna i Jego mamy słuchać, bo Prawa Jezusa Chrystusa - Króla są dobre i słuszne i niezmienne - święte. Upominanie brata, uwrażliwienie go i kierowanie na Prawa Pana Jezusa Króla są każdego chrześcijanina obowiązkiem. Natomiast poddawanie ich pod dyskusję, mieszanie z prawami wymyślonymi przez ludzi, lub je zmienianie, to dawanie psom tego co święte i rzucanie pereł przed świnie, dlatego Miłość nas ostrzega, uważajcie na to, by ich nie podeptały nogami a odwróciwszy się nie poszarpały was samych.

Patrz na krzyż, wybierz jedną z Ran i módl się prosząc o przebaczenie.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen


Nowenna IX


Maryja Matka Królowa Polski powiedziała: zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus Chrystus Król mówi:


A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5.44-48). 


Chrześcijaństwo to jedyna religia na świecie w której oddaje się cześć Jedynemu Bogu Osobowemu i choćby wszystkie umysły świata złączyły się w jeden rozum, to prawdziwszej religii nie stworzą. Dlatego to do nas powiedział dawca Chrześcijaństwa - Jezus Chrystus Król: Jesteście solą ziemi i jesteście światłością świata.

Na którym miejscu w twoim życiu jest Jezus Chrystus Król, takim jesteś światłem i taki masz smak soli. Daliśmy sobie odebrać należne Królowi pierwsze miejsce w naszym życiu. Zdetronizowaliśmy Go dlatego inni po nas depczą, ale to nasza wina bo straciliśmy smak soli. Za Jego dar narodzenia, nauczania, odkupienia nas, uwielbiajmy Go i wynagradzajmy Mu i przepraszajmy, że nie słuchamy Go w naszym życiu osobistym, społecznym i narodowym.

Błagajmy Go o wybaczenie a podchodząc do krzyża i całując jedną z Jego Ran, prośmy Go by zechciał na nowo Królować w naszych umysłach, woli i sercach, bo tylko On może sprawić, że staniemy się na nowo salą ziemi i światłością dla świata.


Adorujemy ranę prawej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej ręki w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę prawej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę lewej stopy w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Adorujemy ranę przebitego boku w trakcie odmawiania modlitwy:

1 x Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

1 x Zdrowaś Maryjo...

1 x Chwała Ojcu i Synowi...


Na koniec dodajemy modlitwę:

Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. AmenA więc głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego Władania.

Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci dla Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień, wynikających z władzy, jaką On sprawuje, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości.

Ojciec Święty Pius XII

Encyklika Summi pontificatus, 1939 r.
powrót do strony
głównej