Stowarzyszenie Misjonarzy Świeckich


Jeżeli chcesz zakosztować
najpiekniejszej przygody,
której w żadne inne Imię
nie bedziesz mógł doświadczyć
to skontaktuj się
z nami!!!powrót do
strony głównej

Zanima zapytasz nas o warunki wyjazdu na misje zastanów się i odpowiedź sobie na pytania:
1. Jaka jest twoja motywacja wyjazdu na misje?
a) pomoc ludziom w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i ekonomicznym
b) przekazanie ludziom propozycji zawartej w Dobrej Nowinie danej nam przez Jezusa Chrystusa

2. Skąd chcesz czerpać źródło siły dla swojej pracy?
a) z organizacji posiadających środki finansowe na rozwój i potrzeby świata
b) ze Słowa Życia i Sakramentów

3. Jaki jest twój cel?
a) chęć dzielenia się zdobytą wiedzą wykorzystując środki rozwoju cywilizacji, w której żyjesz
b) chęć dzielenia się wiarą i tradycją zdobytą w Kościele Jezusa Chrystusa


Jeżeli odpowiedź twoja będzie zgodna z oczekiwaniem Stowarzyszenia to formacja przebiegać będzie według następującego alfabetu:

"Ja Pan i Nauczyciel dałem wam przykład,
tak czyńcie, jak ja wam uczyniłem.
Mówię wam: Sługa nie jest większy od swego pana
ani wysłannik od tego, który go posłał"


Adoracja
Oddawaj cześć Bogu w duchu i prawdzie. Z Ojcem rozmawiaj słowami, które Jezus cię nauczył. Proś Go aby wyprawił robotników na swoje żniwo i aby wszyscy ludzie na świecie przyjęli Ciało Chrystusa jako najważniejszy dla nich pokarmem. Błagaj Go o odpuszczenie twoich win i o łaskę przebaczenia z serca swoim dłużnikom.

Bojaźń boża
Nie proś o znak. To co otrzymałeś masz z nieba. Jezus Jest zawsze przy tobie, dzięki eucharystii Jest w tobie, poprzez wypowiadane przez ciebie słowa prawdy Jest przez ciebie. Duch Święty wszystkiego cię nauczy i o wszystkim przypomni.

Cel
Swiętość.

Dyspozycyjność
Zanim ofiarujesz dar swój przed ołtarzem pogódż się z bratem. Potem zostaw ojca matkę, pole i idż na krańce świata głosić Ewangelię.

Erudycja
Z obfitości serca mówią usta. Myśl na sposób Boski a nie ludzki. Bogu zawsze mów tak. Nie miej otępiałego umysłu - kto nie jest z Jezusem jest przeciwko Niemu. Uważaj na to jak i czego słuchasz. Nie przysięgaj, bo nic od ciebie nie zależy. Mowa twoja niech będzie tak, tak;nie, nie. Wszystko, co nadto od złego pochodzi. Na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony

Formacja
Nieustanny rozwój poprzez: Eucharystię, Ewangelie, Ewangelizację.

Grzech
Brak wiary z Jezusa Chrystusa. Jeżeli twoja ręka, noga, oko jest powodem do grzechy odetnij je lub je wyłup. Bo każdy ogniem będzie posolony. Tam gdzie wzmaga się nieprawość maleje miłość.
Hojność
Tylko hojnych dawców Bóg miłuje. Błogosław więc tym którzy cię przeklinają, bliźniemu daruj cały dług, Miłuj nieprzyjaciół, módl się za tych, którzy cię prześladują. Przebaczaj zawsze z całego serca, nie gniewaj się na nikogo i nikogo nie obrażaj. Daj temu, kto cię prosi nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć.

Inkulturacja
Nie znoś słowa Bożego przez swoją tradycję. Nie uchylaj przykazań bożych, aby tradycję którście sobie przekazali zachować.

Jałmużna
Nie bądż obłudny i pełen nieprawości i nie rozgłaszaj gdy się dobrami dzielisz. Ty stawaj się jałmużną ale niech twoja lewa ręka nie wie co czyni prawa.
Kościół
Skała; sól ziemi; światłość świata.

Lustracja
Nic nie rób aby zadowolić tłum. Nie ma nic zakrytego, co by nie było wyjaśnione ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówią ci w ciemności powtarzaj na świetle a co słyszysz na ucho rozgłaszaj na dachach.

Łaska
Otrzymałeś władze stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika i nic ci nie zaszkodzi.

Męstwo Opowiadaj wszystko co Jezus ci uczynił i jak się nad tobą ulitował. Nie lękaj się, nie bądź człowiekiem małej wiary.

Niedowiarstwio
Wszędzie głos ewangelię, jeśli cię gdzieś nie przyjmią, pokój twój do ciebie powróci a ty wychodząc z tamtąd strzepnij prpch z sandałów. Gdy będą cię przesladować uchodź do innego miasta. Nie mniej z nimi nic wspólnego. dziecko.

Odpowiedzialność
Nie bądź ślepym przewodnikiem i przed nikim nie zamykaj Królestwa niebieskiego, dbaj o każdego nawróconego dzięki tobie, aby nie stał się bardziej winnym piekła niż ty sam,

Powołanie
Głoś wszędzie Ewangelię, jeżeli cię gdzieś przyjmą zatrzymaj się tam. Słowem, serca ojców nakłoń ku dzieciom, nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, przygotuj Panu lud doskonały. jesteś solą ziemi ale jeżli sól smak swój utraci, nie nadaje się ani do ziemi ani do nawozu, precz się ją wyrzuca;

Rada
Nie samym chlebem żyje człowiek. Nigdy nie wystawiaj Boga na próbę. Nie kłaniaj się diabłu.Nie bierz na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Bądz pzrebiegły jak wąż a nieskazitelny jak gołąb. Nigdy nie zapieraj się Jezusa przed ludźmi, nigdy w Niego nie zwątp. Zawsze czuwaj, aby zastał cię gotowym i nie lękaj się, abyś wytrwaj do końca. Zostaw w grzebanie umarłych,umarłym. Co byś chciał, aby tobie ludzie czynili ty im czyń.

Sprawiedliwość
Twoja sprawiedliwość musi być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Bądź doskonały jak Ojciec twój doskonały jest - On zsyła deszcz i słońce nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwym Władca tego świata został osądzony, przez światło które przyszło na świat. Kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Kto dopuszcza się nieprawości nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, aby nie potępiono jego uczynków.

Śmierć
Tracąc życie dla Jezusa zachowasz je bo Jezus zwyciężył śmierć. Miej się na baczności przed ludźmi, ale się ich nie bój - duszy zabić nie mogą.

Troska
Nie bądź posępny i smutny, nie troszcz się zbytni, co będziesz jadł i pił, troszcz się o rozwój królestwa Bożego wszystko inne dostaniesz. Dosyć ma dzień swojej biedy. Jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.

Umiejętność
Wszystko co robisz, rób dla Jezusa. Uzdrawiaj chorych, wskrzeszaj umarłych, oczyszczaj trędowatych, wypędzaj złe duchy. Wszystko wykonuj całym sercem zanim inny o tym pomyślą, ale pamiętaj jesteś sługą nieużytecznym, który robi to, co mu zlecono.

Wynagrodzenie
Wynagradzaj Bogu za to, że świat Go w Jezusie Chrystusie nie rozpoznaje i nie przyjmuje Jego imienia i nie zachowuje Jego nauki i odrzuca Jego miłość.

Zło Nie stawiaj oporu złu. Uderzy cię ktoś w lewy policzek nadstaw prawy, chce ktoś prawować się z tobą i zabrać ci szatę oddaj i płaszcz, prosi cię ktoś żebyś szedł tysiąc kroków idź dwa tysiące.

Źródło
Jezus On jest Źródłem wody żywej. Ja Jestem Drogą, Prawdą, Życiem. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę aby on już zapłonął. Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy nie pozostawał w ciemności

Życie
W życiu wypełniaj wolę Ojca i rób także wszystko cokolwiek z polecenia Maryi Jej Syn ci powie.


Jeżli pragniesz zostać misjonarzem to:
Trzeba zdobyć zawód, Opanować język obcy,
Przejść formację - którą musisz sam rozpocząć
od częstych kontaktów z Chrystusem w Eucharystii
i indywidualnej rozmowie z Mistrzem przed tabernakulum. Odbyć rekolekcje Ignacjańskie.

Praca na misjach to czas, kiedy Mistrz dał ci w dzierżawę winnicę. On jest jej właścicielem. Dostał ją od Ojca. Ale żyjący na tej winnicy ludzie - bardziej lub mniej świadomie - ją niszczą. Posyła więc ciebie, byś to zmienił. Wybrał miejsce najbardziej dla ciebie odpowiednie. I tam pozwala ci być. Możesz źle pracować w tej winnicy. Ale to jest zdrada. Oszukać Właściciela się nie da, bo jest On wszechwiedzący. Dlatego - wcześniej czy później - będziesz nazwany złym pracownikiem.

Do pracy na wyznaczonej ci winnicy Mistrz daje trzy narzędzia: modlitwę, jałmużnę i post. One mają ci wystarczyć. Sam będzie cię uczył z nich korzystać. Musisz być czujny, bo jeżeli sięgniesz po coś innego, zmaleje moc narzędzi danych ci od Pracodawcy.
Wyposażony przez Mistrza i zapewniony o Jego nieustannej obecności, masz pracować tak, aby mieszkańcy winnicy nie tylko jej nie niszczyli, ale pracowali w niej dla większej chwały Właściciela. Wchodzisz do winnicy i jej Pan zaczyna odliczać twój czas.